Szabályzat
Tóth Árpád Gimnázium
Tóth Eszter Könyvtár
Könyvtárhasználati szabályzat
Székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12.
Telefon: 52/411-225/122

Nyitva tartás
A könyvtár szolgáltatásait tanítási időszakban lehet igénybe venni.
Hétfő: 7.30 – 16.00
Kedd: 7.30 00 – 16.00
Szerda: 7.30 – 16.00
Csütörtök: 7.30 – 15.30
Péntek: 7.30 – 14.00

I. Általános szabályok
A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának engedélyével helyezhetők el.
A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.
A könyvtárban ételt és italt fogyasztani tilos.
II. Könyvtárhasznála
A könyvtár szolgáltatásait igénybe vehetik a gimnázium tanárai és tanulói, valamint az intézmény dolgozói, és a gyakorlati idejük alatt az egyetemi hallgatók.

A gimnázium tanulói a 9. osztálytól kezdődően az érettségiig tagjai a könyvtárnak. Amennyiben a tanulmányait ebben a gimnáziumban megszakítja, illetve befejezi, köteles a könyvtári tartozásait rendezni.
A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó kötelessége: név, lakcím, osztály, iskola változtatása

III. A könyvtár szolgáltatásai
III/1. Kölcsönzés

A könyvtári dokumentumok: könyvek, filmek, tankönyvek, folyóiratok kölcsönzése
Az egyszerre kölcsönözhető könyvek száma 6 db, a kölcsönzés időtartama 21 nap;
Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül egy alkalommal
Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat azonos kiadású példánnyal kell pótolni.
Kérhető előjegyzés a könyvtár állományába tartozó, mások által kölcsönzött dokumentumokra
A 9-11.évfolyamos tanulóknak a tanév végén minden náluk lévő dokumentumot vissza kell hozniuk a tanítás vége előtti héten.
A 12. évfolyamos tanulóknak a náluk lévő dokumentumokat vissza kell hozniuk a ballagást megelőző héten.
Az ingyenes tankönyvek kölcsönzési határideje – ha érettségizik az adott tárgyból –a szóbeli érettségi vizsga ideje; más esetben az adott tantárgy tanulásának befejezésekor.
Ha a tanuló tanulmányait más intézményben folytatja, a könyvtárból kölcsönzött ingyenes tankönyveit vissza kell szolgáltatnia.

III/2. A könyvtár dokumentumainak helyben használata.
III/3. Tanárok és tanulók számára bibliográfia készítése.
III/4. Tanárok részére könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítése.

Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati szabályzatban foglalt feltételek elfogadása mellett lehet.
A számítógép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
Akár saját, akár mellékleteken lévő vagy más forrásból származó szoftver telepíteni a könyvtári számítógépekre nem lehet!
A számítógépen a használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani tilos!
A számítógépben lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni,lemásolni tilos!
Az Internetről, az adatbázisokból, a CD-ROM-okból állományok letöltése korlátozott, másolása - csak saját célra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással - a könyvtárossal való egyeztetést követően történhet.
A jelen szabályzatot a könyvtár vezetése megtárgyalta és elfogadta.
Debrecen, 2017. szeptember 1.
Fenyősné Kircsi Amália, intézményvezető
Balláné Sárosi Ágnes, inf. könyvtáros tanár
Gyermánné Huga Ibolya, inf. könyvtáros tanár
Bejelentkezés
Nyitva tartás
 • H: 7:30-16:00
 • K: 7:30-16:00
 • Sz: 7:30-16:00
 • Cs: 7:30-16:00
 • P: 7:30-14.00
Elérhetőség
 • Tóth Árpád Gimnázium
 • Tóth Eszter Könyvtár
 • 4024 Debrecen
 • Szombathi I. u. 12.
 • +36/52/411-225/122
 • totheszterkonyvtar
 • @gmail.com
Partnereink
Hasznos oldalak