Az iskolaújság
Tótágas

A TÁG-os diákok számára a tótágas szó nem pusztán (egy idő után talán: nem elsősorban) egy sajátos, „reciprok” testhelyzetet jelöl, amelyben ráadásul az ezt felvevőnek alkalma nyílik a világot a „feje tetejére állítva” szemlélni, hanem az iskolaújságot – hovatovább: magát az intézményi diáksajtót – is jelenti. Iskolánk diáklapja, a Tótágas egy kis kör, a „szerkesztőbizottság” lelkes munkájának az eredménye; változó rendszerességgel jelenik meg, egy tanévben általában négy alkalommal. A szerkesztőbizottság tagjait tekintve természetesen évről évre változik (legalábbis részben), a gimnáziumi tanulók be- és kimenetéből következően – ezt nevezte Kerecsen Józsefné nyugdíjas kollégánk találóan „gimnáziumi forgókerék”-nek. De szerencsére ebbe a „forgókerékbe” mindig bekerülnek olyan diákok is, akik érdeklődnek az igényes, írott sajtó világa iránt, és akik nem sajnálják az időt és az energiát egy-egy interjú, riport vagy körkérdés sok előkészülettel és utómunkával járó elkészítésére, különböző témájú publicisztikai szövegek vagy éppen rajzok, grafikák megalkotására a Tótágasban való megjelenés céljából.

Sokat lehetne arról vitatkozni, hogy mi egy iskolai, gimnáziumi diáklap feladata, célja, mi adja a létjogosultságát, vagy éppen milyennek „kellene” lennie. A mi elsődleges alapelvünk a szellemi nyitottság – komikus nagyképűség lenne azt mondani, hogy a Nyugat örököseként, de kicsit mégis igaz…
Elsősorban természetesen az iskolai élettel kapcsolatos írásokat részesítjük előnyben, de voltaképpen bármiről lehet írni annak, aki kedvet, indíttatást érez, hogy gondolatait írott formában ossza meg másokkal. Az iskolaújság tehát a diákság véleményformálásának az egyik lehetősége (ahogyan a szerkesztőknek mondani szoktam: ahhoz még „ez a nagy gimnázium is kicsi”, hogy a lap elsődlegesen informáló szerepű legyen, ezért döntően a véleményformálásban látom a jelentőségét). Ebből következik, hogy a Tótágasban akár a kulturált vitára, vitatkozásra is teret adunk, akár – ahogyan arra volt is példa – tanár és diák között is.

A kissé talán ideálisnak megrajzolt kép mellett – a hitelesség okán – szólni kell a terjesztés gondjairól is. Mivel a mostani középiskolás generáció világról való megismerése a korábbiakhoz képest döntően a vizualitás irányába tolódott el, ebben a korosztályban lényegesen kevesebb szerepet kap az írott szöveg és az írott sajtó, illetve a publicitásnak ez a formája. Talán ez magyarázza, hogy a korábbiakhoz képest mintha kevesebb érdeklődés övezné a Tótágast. Mindenesetre a TÁG-os diákok egy csoportjának van rá igénye, ez pedig indokolja, hogy érdemes folytatni és éltetni azt az iskolai lapot, amelynek története 1979-ig vezet vissza. Akkor jelent meg ugyanis a Tótágas első száma. Azóta – egy rövidebb kihagyástól eltekintve – folyamatosan működik és megjelenik
Végezetül még néhány mondatot a Tótágas gyakorlati megvalósulásáról. A szerkesztők és cikkírók munkájához szükséges tanári koordinációt jómagam és Gyermánné Huga Ibolya kolléganőm végezzük. (A dolog furcsasága, hogy egykor TÁG-os diákokként mi magunk is gyakran írtunk az akkori Tótágasba.) Rendszeresen, hetente tartunk szerkesztőségi üléseket, amelyeken megbeszéljük az aktuális témákat és tennivalókat, de ha szükséges, egy-egy szám megjelenése előtt többször is összeülünk. A munka ezzel azonban nem ér véget, mivel a nyomdai munkálatok után a terjesztéssel kapcsolatos feladatok is sok szervezést igényelnek. Időnként, ha indokolt, egy-egy különszámot is megjelentetünk. Ilyen volt a 2006-ban az iskolai 50. évforduló alkalmából megjelent jubileumi különszám, vagy a NyugaTág, a Nyugat 100 éves évfordulójára készült különszám, és ilyenek a tanévenként májusban megjelenő ballagási különszámok is, amelyben a végző osztályok méltó módon elbúcsúzhatnak iskolájuktól, az iskola közössége pedig tőlük.
Befejezésképpen hadd idézzem „elődöm”, Biczóné Porcsin Judit tanárnő – a korábbi tanár-főszerkesztő – sorait az ötven éves jubileumi évkönyvből: „[A TÓTÁGAS] rólunk szól, nekünk szól, és minket tükröz. Legyünk hát »elfogultak« vele szemben, forduljunk felé kitüntetett figyelemmel!”

Törő Norbert,
magyar nyelv és irodalom szakos tanár – művelődési menedzser

A Tótágast segítő tanárok:

1979 – 1982 Koós Sándor
1984 – 1986 Dr. Németh Béláné
1987 Dr. Németh Béláné, Kerecsen Józsefné
1988 Kőszeghy Attila
1989 – 1991 Kulcsásrné Jószay Éva
1993 – 1995 Kulcsásrné Jószay Éva, Bankós Csaba
1996 – 2001 Bankós Csaba
2002 – 2006 Biczóné Porcsin Judit
2006 – 2011 Gyermánné Huga Ibolya, Törő Norbert
2012 – Gyermánné Huga Ibolya

A Tótágas rovatai:

Diákélet: aktuális hírek, beszámolók
Interjú tanárainkkal:a gimnázium volt és jelenlegi tanáraival készített riportok
Körkérdés: egy-egy témával kapcsolatban tanáraink, diákjaink véleménye
Zöld Hírek: természettudományokhoz kapcsolódó írások
Világjáró: élménybeszámolók a kirándulásokról, tanulmányi utakról
TágOSport: sportolóink eredményei, versenyei
Így írunk mi: szépirodalmi alkotások, filozófiai esszék

Az iskolaújság alapítói 1979-ből ezt üzenik:
ÍRJUK TOVÁBB - ÉRDEMES!

Szerkesztőségi megbeszélés minden hétfőn 14.30-16.00-ig a könyvtárban!
Bejelentkezés
Nyitva tartás
 • H: 7:30-16:00
 • K: 7:30-16:00
 • Sz: 7:30-16:00
 • Cs: 7:30-16:00
 • P: 7:30-14.00
Elérhetőség
 • Tóth Árpád Gimnázium
 • Tóth Eszter Könyvtár
 • 4024 Debrecen
 • Szombathi I. u. 12.
 • +36/52/411-225/122
 • totheszterkonyvtar
 • @gmail.com
Partnereink
Hasznos oldalak